Agrupació de Defensa Forestal d'Olesa de Bonesvalls (ADF)

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08146.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Agrupació de Defensa Forestal d’Olesa de Bonesvalls (ADF)

1.4.1. Data inici

1987

1.4.2. Data final

1992

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,12 ml, Paper

7 unitats documentals

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Agrupació de Defensa Forestal d’Olesa de Bonesvalls (ADF)

2.2. Història del productor

Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

L'Agrupació de Defensa Forestal d’Olesa de Bonesvalls (ADF) es va constituir l'any 1987 i agrupa voluntaris de la zona d’Olesa de Bonesvalls.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons. Amb la intervenció que hi portà a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any 2006 s’identifiquen i es separen els fons. L’any 2024 s’instal·la i es descriu definitivament el fons.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat a l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’Agrupació de Defensa Forestal d’Olesa de Bonesvalls en l’exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Conservació permanent.

3.3. Increments

No se’n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el Quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No es poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Fons descrit al programari GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb la documentació municipal, especialment aquella de caire més econòmic i amb la que fa referència a la protecció i prevenció d’incendis forestals.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2024/04/15

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.1.2. Data de descripció

2024/04/15

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.