Arxiu Municipal de Vacarisses

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Vacarisses és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Vacarisses. L´Arxiu Municipal de Vacarisses forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Vacarisses

Pau Casals, 17

08223  Vacarisses

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 12 h. Dimecres de 16 a 18 h. Amb cita prèvia del 15 de juny al 15 de setembre.

Consultes i informació  938 359 002  i e-mail: vacarisses@vacarisses.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Vacarisses conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Vacarisses

 

              Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Vacarisses        

               Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Vacarisses (1862-2000), 0.04 m.

               Fons privats

301        Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1953), 0.1 m.