Fons Famíila Vergés

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08037.303.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Família Vergés

1.4.1. Data inici

1725

1.4.2. Data final

1930

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,23 m

17 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Família Vergés

 

2.2. Història del productor

La família Vergés va ser propietària de bona part de les terres del sud del terme de Calldetenes. La família es va extingir per la mort sense descendència de les últimes hereves. Una part de les propietats varen passar a l'orde religiosa del Cotolengo del Padre Alegre i la resta a altres propietaris.

2.3. Història arxivística

Els béns de la família Vergés van ser administrats en la darrera etapa per un adnministrador. Aquest tenia la documentació a casa seva, i varen quedar a casa una seva filla un cop traspassat. Els hereus de l'adminsitrador van partir el fons i en van dipositar una part a l'Ajuntament de Calldetenes i l'altre a l'Ajuntament de Vic. El fons va ser tractat pel Servei d'Arxiu Municipal en la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l'any 2009 dins del marc del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

La documentació va ingressar l'any 2008 per donació del senyor Enric Aparicio.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de la família Vergés està format pel conjunt de documents, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat perla família en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveu.

3.3. Increments

No se'n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Part del fons Vergès va ser dipositat a l'Arxiu Municipal de Vic.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/05/19

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Última revisió: 2014/05/19

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament del Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 31 de març de 2011