Col·lecció Local de Calldetenes

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08037.901.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció Local de Calldetenes

1.4.1. Data inici

1919

1.4.2. Data final

1974

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,115 m

4 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Col·lecció Local

 

2.2. Història del productor

La Col·lecció local ha estat creada arran de la organització del fons d'arxiu municipal i l'aparició de documentació esparsa de diferents productors, prou interessant per a ser conservada però no prou significativa a nivell d'unitat per a ser considerada com a fons.

2.3. Història arxivística

La documentació ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de maig a desembre de 1997. L’any 2006 l'ajuntament de Calldetenes s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

La col·lecció és conservada per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció local està formada per documents de la Cambra Agrària, de la Germandat de Calldetenes (Montepio de la Mercè), i per documents de la FEt y de las JONS

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveu.

3.3. Increments

Es poden donar en funció de la documentació de privats i particulars que ingressi al Servei d'Arxiu Municipal

3.4. Sistema d'organització

La col·lecció està organitzada segons la descripció de les unitats documentals.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/05/19

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Última revisió: 2014/05/19

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament del Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 31 de març de 2011