Jornada de presentació del model del quadre de classificació per a la documentació municipal