Els arxius de la XAM presents en la recerca sobre el conflicte rabassaire al primer terç del segle XX.