Restaurades les llicències d'obres més antigues conservades a l'Arxiu Municipal de Begues