Presentació del Model de Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals als alumnes de l’ESAGD