Presentació del Model de Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals als alumnes de l’ESAGD

Ahir es va fer una sessió de presentació del Model de Quadre de Classificació d’Ajuntament i Consells Comarcals (MQCAC) als alumnes del primer curs del Màster d’Arxivística a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental de la UAB.

La sessió va anar a càrrec de Josep Conejo, arxiver de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i membre del grup permanent del MQCAC, i va tenir una durada d’una hora i mitja. 

La presentació es va dividir en dues parts. A la primera part es va fer una explicació teòrica sobre les característiques del model i de les diferents eines que l’integren: quadre de classificació, catàleg de processos i complements del model.

A la segona part es va explicar les dues experiències d’aplicació del MQCAC que la Diputació de Barcelona porta a terme. El primer dels casos feia referència als treballs de reclassificació que estan fent els arxivers itinerants en els 147 arxius municipals que formen part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipal. El segon cas, i per acabar la sessió, es va explicar l’aplicació del quadre de classificació en el model SeTDIBA que està implantant el Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona en municipis menors de 5.000 habitants