Donació del fons de la societat "La Trilladora Tonense" a l'Arxiu Municipal de Tona