La inauguració d’una escola l’any 1934, exemple de política educativa de qualitat.