La inauguració d’una escola l’any 1934, exemple de política educativa de qualitat.

El programa de mà amb motiu de la inauguració de la nova escola de La Granada, que va tenir lloc el 28 de gener de 1934, és el document que inaugura la nova secció de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) amb la intenció de contribuir a la difusió i assoliment de l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

El règim republicà va tenir com a prioritat la política educativa. Amb la voluntat de millorar l’accés a l’escolarització, les construccions escolars seran un dels objectius fonamentals i es construïren amb l’augment de les consignacions pressupostàries. Un exemple històric de l’avenç en l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

La secció s’anomena Docs XAM Agenda 2030 pretén il·lustrar des d’un punt de vista històric les relacions que es poden establir entre els arxius municipals i els ODS.

1
Temes:
Exposicions