Memòria 2016 del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'Ajuntament de Castellbisbal

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castellbisbal ha aprovat la Memòria 2016 del Servei d'Arxiu i Gestió documental de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Es pot consultar aquesta memòria, i la d'anys anteriors a la pàgina: www.castellbisbal.cat/arxiu-municipal.

Podeu consultar la memòria directament a: http://www.castellbisbal.cat/media/repository/arxiu/2017/2508170804_xa-2017-03-memoria-arxiu-castellbisbal-2016002.pdf .