S'han digitalitzat les actes del ple de l'Ajuntament de les Masies de Roda

S’acaben de digitalitzar els llibres d'actes del ple de l’Ajuntament de les Masies de Roda. Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 200 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L´actuació s´emmarca dins del programa de digitalització d´actes municipals que es porta a terme dins de la Xarxa d´Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Aquest programa de digitalització té com a objectius la conservació, l’accessibilitat i la difusió de les actes del ple municipals, considerada la documentació essencial dels ajuntaments tant per garantir la seva gestió interna com per a la consulta i recerca històrica dels usuaris externs (investigadors i ciutadans en general).

Les actes del ple municipal recullen els acords polítics i l’activitat diversa dels ajuntaments en totes les competències que tenen encomanades i per aquesta raó testimonien l’evolució i les transformacions històriques i recents dels nostres pobles i ciutats.

Pel que fa a Les Masies de Roda, s’han digitalitzat un total de 3.875 pàgines a les quals s’hi podrà accedir informàticament sense haver de consultar la documentació original, preservant-la així de la seva manipulació i garantint, alhora, la seva conservació permanent. Prèviament a aquesta digitalització i dins del programa de restauració de la documentació municipal de la Diputació de Barcelona, es van restaurar els llibres d’actes que estaven més malmesos.

El període cronològic que abasten les actes arrenca de l’any 1902 i s’arriba fins l’any 2012. Estan digitalitzades per tipus d’acta, ordinària o extraordinària, i per cada sessió. A partir de 1989 és possible fer una cerca per paraules, donat que les actes deixen de ser manuscrites per passar a ser mecanografiades. En els propers anys s’anirà fent el procés de digitalització en els diversos municipis adherits a la Xarxa d´Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat de la memòria documental d’àmbit local, possibilitant a partir d’ara la seva difusió per mitjans telemàtics al conjunt de la ciutadania.