Ampliació del dipòsit de l’Arxiu Municipal de Vallcebre (Berguedà)

Acaba de finalitzar el trasllat de part dels fons de l’Arxiu Municipal de Vallcebre a un nou dipòsit habilitat a tal efecte al local social. Aquest nou dipòsit soluciona els problemes de col·lapse imminent que tenia l’arxiu, i garanteix el seu creixement a curt i mig termini.

Aquesta actuació ha estat coordinada i supervisada per tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural(OPC) de la Diputació de Barcelona. També foren els tècnics de l’OPC els qui ordenaren, classificaren i inventariaren els fons de l’Arxiu Municipal de Vallcebre l'any 2006. Aquest arxiu forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de l’any 2007.

Les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal permeten incorporar els elements essencials per tal de garantir un correcte funcionament del Servei d’Arxiu Municipal. Així, per als dos dipòsits s’hi ha adequat un espai destinat a ingrés de la documentació i un petit magatzem; el nou dipòsit s’ha equipat amb prestatgeria fixa. Els espais de treball i despatx per a l’arxiver i la sala destinada a consultes continuen trobant-se a l’edifici consistorial.

En total, els dipòsits de l’Arxiu Municipal de Vallcebre disposen de 88,20 metres lineals de prestatgeria. A banda dels fons corresponents a la documentació municipal (1741-2016), també s’hi conserven fins a 8 fons més que són els del Jutjat de Pau, la Falange, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, la Junta de Capmasats i Barracaires, el Sindicat Local del Combustible, l’Agrupació de Defensa Forestal, el fons de Mariano Grandia Soler i el fons de Josep Ramon Grandia Soler "El Nai", autor del darrer aixecament carlí a Catalunya.