Tiana preserva el seu patrimoni documental

L'Arxiu Municipal de Tiana ha iniciat la restauració del “Plano geométrico del termino jurisdiccional de Tiana con su barrio de Montgat” de 1852.

El desenvolupament de la contribució d’immobles, cultiu i ramaderia entre els anys 1845 i 1895 es va fer amb els amidaments de finques i les estadístiques territorials amb aixecaments de plànols com aquest. La iniciativa va correspondre als municipis i l’objectiu era organitzar de la millor manera els repartiments de la quota de contribució territorial assignada per Hisenda.

Aquesta acció s’emmarca dins del Programa de restauració que ofereix la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona als ajuntaments adherits al Programa de Manteniment. 

La restauradora Berta Blasi serà l’encarregada de restaurar aquest plànol.

L’objectiu d’aquestes actuacions són la preservació i la difusió del llegat documental que dona identitat al municipi i en manté la seva memòria.