Arxiu Municipal de Borredà

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Borredà és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Borredà. L'Arxiu Municipal de Borredà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2008

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: Dilluns i dimecres de 16 a 19h. Divendres de 10 a 13h.

Consultes i informació: 93 823 91 51 o  borreda@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Borredà conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Borredà

           Fons de l'Administració Local                                                                                                       

101    Ajuntament de Borredà 

           Fons públics no municipals                                                                                                         

201    Jutjat de Pau de Borredà (1871-2010), (1,5 m.)

           Fons privats                                                                                                                                     

301    Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1919-1919), (0,1 m.)

302    Associació de Defensa Forestal (ADF) (1998-2005), (0,1 m.)

303    Delegació Local de FET y de las JONS (1943-1966), (0,1 m.)

304    Fons particular Ramon Sala i Guixé (1950-1995), (1,14 m.)

 305    Documentació particular (1872-1888), (0,1 m.)

Pàgines filles