Arxiu Municipal de Pacs del Penedès

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Pacs del Penedès és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Pacs del Penedès. L´Arxiu Municipal de Pacs del Penedès forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Pacs del Penedès

Avgda. Diputació, 1-3

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 12 h.

Consultes i informació: 938 170 737 i e-mail: pacs@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Pacs del Penedès conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Pacs del Penedès

 

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Pacs del Penedès

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Pacs del Penedès 81870-1992), 2.64 m.

Fons privats

304        Centre Cultural Recreatiu (1964-1999), 0.12 m.

305        Montepio Sant Isidro (1904-1954), 0.12 m.

306        Junta pro-reconstrucció de la rectoria (1950), 0.12 m.

307        Comité antifeixista de Pacs (1936), 0.12 m.