Arxiu Municipal de la Pobla de Lillet

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de La Pobla de Lillet. L'Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Consultes i informació: 93 823 60 11 o  lillet@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de La Pobla de Lillet conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet

          Fons de l'Administració Local                                                                                      

101    Ajuntament de La Pobla de Lillet 

          Fons públics no municipals                                                                                        

201    Jutjat de Pau de La Pobla de Lillet (1978-2010), (0,84 m.)

          Fons privats                                                                                                                    

302    Associació de Defensa Forestal (ADF) (1987-2010), (1,56 m.)

303    Delegació Local de FET y de las JONS / Seccion Femenina (1939-1977), (0,12 m.)

304    Documentació eclesiàstica (ss. XVIII-XIX) (0,10 m.)

305    Documentació notarial (ss. XVIII-XX) (0,25 m.)

306    Comunitat de Regants de l’Arija (1983-1990), (0,10 m.)

307    Cambra Agrícola Provincial (1919-1919), (0,10 m.)

308    Documentació particular (1837-1915), (0,10 m.)

309    Foment Catòlic de Falgars (1906-1907), (0,10 m.)

310    Foment Catòlic de La Pobla (1898-1908), (0,10 m.)

311    Foment Catòlic del Llobregat (1906-1907), (0,10 m.)

312    Societat La Unión (1905-1905), (0,10 m.)

313    Cooperativa Obrera de l’Alt Llobregat (1907-1907), (0,1o m.)

314    Consorci del Ferrocarril Turístic La Pobla de Lillet-Castellar de N'Hug - Carrilet (1997-1998), (0,25 m.)

315    Llegat musical Josep Cristòfol (1903-1934), (0,25 m.)

316    Mitasa-Cal Pujol (1985-2006), (0,12 m.)

          Col·leccions                                                                                                                    

904    Partitures musicals (s. XIX-s. XX), (0,15 m.)