Arxiu Municipal de Viver i Serrateix

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Viver i Serrateix és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Viver i Serrateix. L´Arxiu Municipal de Viver i Serrateix forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dimecres de 16 a 19h i divendres de 9 a 13h

Consultes i informació: 93 820 49 22 o viver@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Viver i Serrateix conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Viver i Serrateix

          Fons de l'Administració Local                                                                                                       

101   Ajuntament de Viver i Serrateix 

          Fons públics no municipals                                                                                                         

201   Jutjat de Pau de Viver i Serrateix (1871-2009), (1,68 m.)

          Fons privats                                                                                                                                    

301   Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1950-1983), (0,2 m.)

302   Associació de Defensa Forestal (ADF) (1986-1997), (0,12 m.)

303   Delegació Local de FET y de las JONS (1955-1970), (0,1 m.)

304   Unión Patriótica (1925-1929), (0,1 m.)

305    Documentació particular (1965-1998), (0,1 m.)