Arxiu municipal d'Orpí

El Servei d’Arxiu Municipal d’Orpí  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi d’Orpí. L´Arxiu Municipal d’Orpí forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2014.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons

  • Reprografia

  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions

  • Suport a la investigació

     

Consulta

Ajuntament d’Orpi. Pl. Sant Jordi. Barri Can Bou

Horaris de consulta: Dijous d'11 h. a 14 hores.

Consultes i informació: 938 080 139  i e-mail: info@orpi.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal d’Orpí conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal d’Orpí

 

                Fons de l’administració local

101         Ajuntament d’Orpí

                Fons públics no municipals

201         Jutjat de Pau, 1870-1998.

                Fons privats

301         Delegació local de FET y de las JONS (1939-19610), 0,12 ml.

302         Germandat de Santa Càndia (1915-1961), 0,12 ml.

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment