Biblioteca i hemeroteca legal: Reials Cèdules

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08095.902.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Biblioteca i hemeroteca legal: Reials Cèdules

1.4.1. Data inici

1744

1.4.2. Data final

1849

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

 4 unitats de descripció (0,46 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Granera com a creador de la col·lecció

2.2. Història del productor

L’ajuntament de Granera és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Granera. Aquest municipi (comarca del Vallès Oriental), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació que forma part d’aquesta col·lecció ha estat guardada a les dependencies de l’ajuntament, sense una distinció amb la resta de fons documentals. Aquesta col·lecció s’ha identificat a la fase d’organització de l’arxiu realitzada a l’any 2000 per part de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. El tractament definitiu i la seva descripció al GIAM es realitza en el mes de setembre de l’any 2013, dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

2.4. Dades d'ingrés

La col·lecció és conservada per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció s’ha format  per la documentació impresa de caràcter legislatiu que servia de suport a l’activitat de l’ajuntament.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat per tractar-se de documentació històrica

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat de nous increments de documentació

3.4. Sistema d'organització

La col·lecció està organitzada per ordre cronològic

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Inventari automatitzat amb el programa GIAM.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons de l’ajuntament perquè aquesta col·lecció servia de suport per a la gestió dels afers administratius de l’ajuntament

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/05/19

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2014/03/19

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.