Col·lecció legislativa de l'arxiu municipal de Llinars del Vallès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08106.903.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció legislativa

1.4.1. Data inici

1808

1.4.2. Data final

1980

1.4.3. Comentari a data

La documentació més antiga és de 1808 i després passa a 1977 fins a 1980

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0.24 metres. Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

L’Ajuntament, com a creador de la col·lecció

 

2.2. Història del productor

 

2.3. Història arxivística

La documentació que forma part d’aquesta col·lecció ha estat guardada a les dependencies de l’ajuntament, sense una distinció amb la resta de fons documentals.

Aquesta col·lecció s’ha identificat a la fase d’organització de l’arxiu realitzada a l’any 2002 per part de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. El tractament definitiu i la seva descripció al GIAM es realitza en el mes de novembre de l’any 2014, dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

Es desconeix les dates d’ingrés dels documents que formen part de la col·lecció ja que no esta documentada d’ingrés a l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció s’ha format  per la documentació impresa de caràcter legislatiu que servia de suport a l’activitat de l’ajuntament.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat de nous increments de documentació

3.4. Sistema d'organització

La col·lecció està organitzada per nom de les capçaleres de les publicacions.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Inventari-catàleg automatitzat amb el programa GIAM.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/24

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2014/04/24

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 20 de gener de 2011