Cooperativa agrària i ramadera comarcal de Llinars del Vallès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08106.302.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Cooperativa agrària i ramadera comarcal de Llinars del Vallès

1.4.1. Data inici

1984

1.4.2. Data final

1993

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,11 metres.

16 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Cooperativa agrària i ramadera comarcal de Llinars del Vallès , com a creador del fons

2.2. Història del productor

El 4 de setembre de 1986 la Cambra Agrària de Llinars del Vallès acorda dissoldre’s i constituir-se en la Cooperativa agrària i ramadera comarcal de Llinars del Vallès, que es crea formalment l’1 d’octubre de 1986.

Les seves activitats principals són: la fabricació de compostos, repartiment de productes agraris, collita de farratges en comú, distribució de llavors per sembra, venda de productes fitosanitaris, adobs i altres activitats relacionades amb el món agrari, tant de tipus comercial i de producció com de tipus administratiu.

Els socis pertanyen a cinc municipis: Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Cardedeu i Dosrius.

2.3. Història arxivística

La documentació que forma part d’aquest fons ha estat guardat a les dependencies de l’arxiu municipal des de la seva arribada a l’ajuntament.

Aquest fons es va identificar durant la fase d’organització de l’arxiu realitzada a l’any 2002 per part de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El tractament definitiu i la seva descripció al GIAM es va realitzar durant els mesos de desembre de 2014 i gener de 2015, dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons arriba a l’ajuntament de Llinars després de la dissolució de la Cooperativa

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat de nous increments de documentació ja que l’entitat ja no existeix

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Per la documentació ingressa al Servei d'Arxiu Municipal i descrita amb el programa GIAM :

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 12/1/2016

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2015/12/10

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 20 de gener de 2011