Fons Ajuntament de Castellbell i el Vilar

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08053.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  de Castellbell i el Vilar

1.4.1. Data inici

1834

1.4.2. Data final

2012

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

126,4 m.

1052  unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de Castellbell i el Vilar

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Castellbell i el Vilar. Aquest municipi (comarca del Bages), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat comprèn, a més del poble del Vilar, el barri del Borràs (seu de l'Ajuntament) els barris del Burés i el de l'estació, els ravals de Castellbell, el del Ferran, el del Jordi, el del Teixidor i el Clot, la caseria de les Comes o la Riereta, el veïnat de Sant Cristòfol, les colònies de la Bauma i de Can Serra i les urbanitzacions de Can Prat, el Gall Pigat, el Mas Astarròs, el Mas Enric i el Prat.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'Ajuntament. La primera actuació arxivística data de 1994, any en què l'arxiu va formar part de la segona experiència pilot del programa de l'arxiver itinerant del Bages.

L'ajuntament de Castellbell i el Vilar s'adherí al programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural l'any 2009, durant aquest any i el 2010, es va reorganitzar, reclassificar i reinstal·lar tot el fons municipal, amb la creació d'un inventari informatitzat en la base de dades creada per l'OPC, substituint l'inventari en word generat en la primera fase d'organització. El mes de juny de 2012 l'Ajuntament s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

2015/04/02

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament del Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 9 d’octubre de 2012.

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment