Fons Ajuntament de Castellfollit de Riubregós

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08060.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós

1.4.1. Data inici

1845

1.4.2. Data final

2012

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

38,5 m

333 unitats de descripció.

Paper, megnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós

2.2. Història del productor

L'Ajuntament Castellfollit de Riubregós  és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Castellfollit de Riubregós.  Aquest municipi (comarca de l'Anoia, vall excavada del Riubregós), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. No hi ha documentades actuacions arxivísitiques específiques ni hi ha documentants instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terne l''Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l'any 2003. Immediatament després de la reorganització l'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós  s'adherí, l'any 2004,  al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l'arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

      

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/09/04

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

2015/04/02

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 20  de març de 2012.

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment