Fons Ajuntament de Gualba

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08097.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Gualba

1.4.1. Data inici

1720

1.4.2. Data final

2012

1.4.3. Comentari a data

Hi ha documentació anterior a la constitució del municipi

1.5. Resum de tipus de volums i suports

157.70 m.

2105 unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Gualba

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Gualba és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Gualba. Aquest municipi (comarca del Vallès Oriental), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament  dins de l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. Al 1991 es porta a terme la primera actuació arxivística dins d'un pla d'ocupació per a la organització d'arxius municipals d'alguns municipis de l'àrea del Montseny. Aquesta actuació està dirigida des  de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental. Entre els mesos de novembre 1999 i gener del 2000 l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona en fa una actualització i el 2007 s'adherí al programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2012/02/22

Autoria: Anna de Rocafiguera Garcia

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/05/11

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament del Servei d'Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament 07/06/2011