Fons Ajuntament Sant Quirze de Besora

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ santquirzebesora.jpg
1.1. Codi de referència 08037.101.00.00.00.00.
1.2. Nivell de descripció Fons
1.3. Títol Ajuntament de Sant Quirze de Besora
1.4.1. Data inici 1790
1.4.2. Data final 2013
1.4.3. Comentari a data -
1.5. Resum de tipus de volums i suports Núm registres: 5.139 regs. Metres lineals: 158,38 ml
2- ÀREA DE CONTEXT
2.2. Història del productor L'ajuntament de Sant Quirze de Besora és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Sant Quirze de Besora. Aquest municipi, derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives, llevat de la segregació del terme municipal de l’actual municipi de Montesquiu l’any 1934. D’aleshores ençà l'entitat no ha tingut modificacions significatives.
2.3. Història arxivística La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. La documentació de l’arxiu municipal va ser tractada en dues ocasions: l’any 1956 pel que llavors era secretari, Isidre Borralleres; i l’any 1988 pels historiadors Joan Serrallonga i Urquidi, i Ramon Espadaler i Parcerisas, abans de l’actuació integral que hi va portar a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de setembre de 2005 i el mes d’abril de 2006. L’any 2006 l'ajuntament de Sant Quirze de Besora s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona
2.4. Dades d'ingrés El fons és conservat per la institució productora
3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut El fons de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions
3.2. Avaluació, tria i eliminació Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació
3.3. Increments El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu
3.4. Sistema d'organització El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS
4.1. Condicions d'accés La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent
4.2. Condicions de reproducció La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent
4.5. Instruments de descripció Per al fons transferit a l’arxiu, inventari-catàleg automatitzat amb el programa GIAM. (Per al fons no transferit, catàleg d’expedients al mòdul de gestió d’expedients del programa GIAM)
5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. Documentació relacionada Per la documentació de l’actual municipi de Montesquiu cal accedir al fons d’arxiu d’aquell municipi.
6- ÀREA DE NOTES
6.1. Notes -
7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1. Autoria i dates Data de creació: 2013/08/06
Autoria: Jordi Vilamala Salvans