Adequació de l’Arxiu Municipal de Gaià (Bages)

Acaben de finalitzar les obres d’adequació del dipòsit de l’Arxiu Municipal de Gaià. Aquestes obres han consistit en la neteja i pintura de la sala que ja era destinada a dipòsit de l’Arxiu Municipal i en la instal·lació d’armaris compactes. Aquesta actuació ha estat coordinada i supervisada per tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. També foren els tècnics de l’OPC els qui ordenaren, classificaren i inventariaren els fons de l’Arxiu Municipal de Gaià l’any 1999. Aquest arxiu forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de l’any 2004.

L’adequació de les instal·lacions de l’Arxiu Municipal ha comportat la incorporació dels elements essencials per tal de garantir un correcte funcionament del Servei d’Arxiu Municipal. Així, s’hi ha adequat un espai destinat a ingrés de la documentació, un petit magatzem i un dipòsit que s’ha equipat amb prestatgeria mòbil. Els espais de treball i despatx per a l’arxiver i la sala destinada a consultes continuen essent les mateixes.

En total, el dipòsit del renovat Arxiu Municipal de Gaià, municipi que compta amb només 160 habitants, ocupa una superfície de 20,50 metres quadrats i disposa de 245,07 metres lineals de prestatgeria. A banda dels fons corresponents a la documentació municipal també s’hi conserven fons del Jutjat de Pau, la Falange, la Cambra Agrària, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos i documentació eclesiàstica i notarial dels segles XVIII al XX.