Una donació singular a l’Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia.

Una donació singular a l’Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia.

Una família de Vallbona d’Anoia ha conservat a casa seva documents de l’Ajuntament i han esdevingut els documents més antics produïts per aquesta administració local que es poden consultar al poble. Per les dades que es poden extreure de la documentació un avantpassat de la família havia ocupat el càrrec de regidor.

Aquest conjunt documental ha estat lliurat a l’Ajuntament perquè ingressi a l’Arxiu Municipal. Son uns 200 documents que s’agrupen en 30 unitats de descripció i ocupen dues capses d’arxiu. La major part dels documents són produïts o rebuts entre els anys 1820 i 1846, amb un document de 1801.

La temàtica es basa, pràcticament en dos àmbits de l’administració municipal. El primer, la Hisenda, amb rebuts, cartes de pagament i llibres on s’anotaven els comptes. Cal destacar dues llibretes on es relaciones les despeses que ocasiona la guerra els anys 1840 i 1841; tres llibretes amb les anotacions de la fiscalitat dels anys 1835 i 1836; i una llibreta amb la contribució al clero de 1842.

El segon àmbit és l’Administració, amb alguna petita mostra de correspondència rebuda i un gruix més important de publicacions impreses, com ara butlletins oficials, bans, edictes i circulars, que sorprenen per la seva cronologia i el seu bon estat de conservació. Algunes d’aquests documents fan referència al Partido de Villafranca, altres són de caràcter més general, però amb un evident interès històric.

Com a curiositat podem destacar que es conserva el primer número del Boletin Oficial de la Provincia de Cataluña del 3 de novembre de 1833. També és important una carta de 1825 de l’ajuntament de Vallbona d’Anoia que contesta un ofici en que se li pregunta sobre el tancament de fàbriques i dóna informació de molins fariners del terme.