Entre els documents de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal... Fotografia de la Societat Coral Sempre Avant