Entre els documents de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal... Fotografia de la Societat Coral Sempre Avant

S’ha incorporat de fa poc a l’Arxiu Municipal una fotografia de grup de la Societat Coral Sempre Avant. És una bona notícia fruit d’una cessió permanent que ha fet un castellbisbalenc que ens permet ampliar el fons històric de l’Arxiu posant a disposició dels investigadors documents que ens ajuden a reconstruir la nostra història.

La fotografia de grup de la Societat Coral Sempre Avant ens en mostra els integrants masculins acompanyats per diverses dones i nenes posant per al fotògraf en una mena de bosc o parc. A l’última fila podem veure l’estendard de la coral amb l’emblema d’un sol ixent rere les muntanyes. La fotografia no ens deixa intuir en quin punt va ser presa, ni en sabem la data, no obstant això, sembla que fou presa durant la dècada de 1910 pel fotògraf Vilardell, de Rubí.

La societat coral es va fundar el 1898 a partir de la Societat Coral l’Agrícola, i ja posteriorment l’any 1913-1914 va transformar-se en orfeó. La Coral Sempre Avant, i l’Agrícola, participaren en diverses concentracions de corals arreu de Catalunya.

Per tot Catalunya, a partir de mitjan segle XIX, per impuls de Josep Anselm Clavé s’estén la creació de societats corals en el context de l’obrerisme i la renaixença cultural catalana. A Castellbisbal la primera societat coral fou l’Agrícola, creada el 1879.

La fotografia incorporada a l’arxiu no és l’única còpia coneguda, i com a mínim n’existeix una altra. Per a fer la fotografia, el fotògraf muntava la càmera fotogràfica en un suport estable. Un cop format el grup s’obria l’objectiu de la càmera fins que se sensibilitzava el negatiu. El negatiu fotogràfic era una placa de vidre amb una emulsió que reaccionava amb la llum, creant la imatge en negatiu. Posteriorment ja al laboratori l’emulsió de la placa s’estabilitzava i es positivava sobre paper. A partir de la placa de vidre es podrien extreure múltiples còpies en paper com la que hem incorporat al fons de l’Arxiu.

Identificació del document:

Codi de referència: CAT AMCAS 7038

Nivell de descripció: Unitat documental simple

Títol: Fotografia de grup de la Societat Coral Sempre Avant

Dates: Sense data. Mitjans dècada de 1910

Volum i suport: 1 positiu fotogràfic paper muntat sobre cartolina