ELS GESTORS D'EXPEDIENTS DELS AJUNTAMENTS DE LA CENTRAL DE SERVEIS TÈCNICS DE LA XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS - 2017

Des de l’Oficina de Patrimoni Cultural volem facilitar que els arxivers municipals de la Xarxa d’Arxius Municipals treballin activament i comparteixin la implantació, desenvolupament i gestió de les solucions de la e-administració en els ajuntaments.

Arran de la creació del Grup de Treball  del Gestor Documental: Meana i d'altres que es plantegen, us informem de la implantació dels gestors documentals dels Ajuntaments que formen la Central de Serveis Tècnics, segons l'enquesta de 2017 de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Destaca la forta implantació d'Absys i dels 10 ajuntaments que tenen una eina de desenvolupament propi. El gràfic mostra els principals projectes que s’estan desenvolupant i implantant.

A través de la Comunitat Virtual de la XAM s’han presentat diverses propostes per muntar grups de treball dels programaris més implantats. En aquest context, pot ser molt profitós la creació de diferents grups de treball que tinguin una mateixa solució tecnològica. Des de l’Oficina de Patrimoni Cultural volem afavorir l’organització i el treball en xarxa d’aquests grups. També considerem que seria molt important la coordinació entre aquests grups per plantejar i proposar eines i solucions comunes que ajudin a desenvolupar les funcions de gestió documental i d’arxiu als ajuntaments.

1
Etiquetes:
Programaris;