Presentació de “Les eines d’e-administració de l’equip de la XAM-OPC” al VII Encontre d’Arxivers a Callosa d’en Sarrià

El passat dia 27 de juny,  convidats per l’Associació d’Arxivers i Gestors de documents valencians, es van presentar “les Eines de e-administració de l’equip de la XAM-OPC  dins de les VII Encontre d’Arxivers celebrat a Callosa d’en Sarrià, Alacant.

L’encontre va tenir el format de Conferència-taller i  va ser conduït per Josep Conejo Muntada, arxiver itinerant de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. La sessió va tenir dues parts, la primera centrada en el model de quadre de classificació de la documentació municipal publicat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on ha col·laborat activament la Diputació de Barcelona.

Aquest primera part es va tancar amb l’explicació de les dues formes que els arxivers itinerants de l’Oficina de Patrimoni Cultural apliquen el Model de Quadre de Classificació. Per una banda hi ha l’esforç de reclassificar la documentació municipals dels municipis que formen part del Programa de Manteniment i per un altra banda hi ha l’aplicació del quadre de classificació dins del programa SeTDiBa.

La Segona part es va dedicar a explicar la resta d’eines per l’e-administració que l’equip d’arxivers de l’Oficina ha publicat a la web: model d’esquema de metadades, calendari d’accés, calendari de conservació i eliminació, catàleg de documents essencials, quadre de tipus documentals i catàleg de formats.

A banda de presentar les diferents eines, en les dues sessions es va insistir molt en les tres premisses en les quals es basen les diferents elines:

  • Neutralitat tecnològica, aplicable a qualsevol solució tecnològica
  • Usabilitat, aplicable a tots els ajuntaments de la XAM.
  • Transversalitat, col·laboració entre els professionals que treballen al voltant de l’e-adminitració.

També, va tenir molta importància en les dues sessions les diverses formes de col·laboració entre professionals que s’han dut a terme per l’elaboració de les eines.