Nova edició del curs d’eines de gestió documental per l’e-administració

El proper dimecres 20 d’octubre, arxivers de l’Oficina de Patrimoni Cultural tornaran a impartir el curs “Eines de gestió documental per l’e-administració dels ajuntaments”. Aquesta vegada  es farà amb la modalitat de videoformació i tindrà una durada de 2 hores.

L’objectiu del curs és donar a conèixer les eines de gestió documental, que l’equip d’arxivers de l’OPC van dissenyar,  per a la implantació de l’Administració electrònica als Ajuntaments. Des de l’any 2018 es troben a la web de la Diputació de Barcelona, per a què els professionals puguin utilitzar-les, per aquesta raó també es troben en format editable. L’equip d’arxivers de l’OPC actualitzen les eines cada vegada que apareix nova informació rellevant. La darrera versió és del maig del 2019.  

Les eines són: el model i esquema de metadades, el quadre de classificació i catàleg de processos i sèries documentals, els calendaris d’accés, transferència, conservació i eliminació de documents, el catàleg de documents essencials, el quadre de tipus documentals i el catàleg de formats

En aquesta sessió formativa s’explicarà el procés d’elaboració que ha seguit  l’equip d’arxivers de l’OPC així com l’adaptació que cadascú pot dur-ne a terme.