Estrena del web d'arxiu digital del Masnou i altres novetats

L'Arxiu Municipal del Masnou celebra el Dia Internacional dels Arxius estrenant l'apartat ARXIU DIGITAL al seu web: https://www.elmasnou.cat/arxiu

Hi trobareu més de 1.000 documents digitalitzats de l'Arxiu Municipal. Entre d’altres:

 • Padrons municipals d’habitants (1845-1924).
 • Registre de correspondència de l'Ajuntament (1890-1940).
 • Llistes diverses de propietaris i propietats del segle XIX.
 • Registre de passis de radi i passaports (1835-1854).
 • Llistes de refugiats de la guerra civil (1937-1938).
 • Llibres d’arrendaments i propietats del comú (1755-1846).
 • Llibre de comptes municipals (1825-1857).
 • Diaris de navegació de marins del Masnou (1789-1899).
 • Expedients de Secretaria sobre nàutica (1826-1870).
 • Llibre de delimitació del terme municipal (1819-1846).
 • Registre de cèdules de veïnatge (1854-1868).
 • Actes del Ple (1825-1965).
 • Plànols antics (1822-1941).

També estrena els apartats Buidatges i Dades obertes (dins de la pàgina RECURSOS del web).

A l'apartat BUIDATGES hi trobareu:

 • Buidatge del registre d'enterraments al cementiri del Masnou (1822-1865).
 • Resum de les actes del ple de l’Ajuntament del Masnou (1825-1960).
 • Buidatge del registre de passaports per a l'interior, passis de radi i cèdules de veïnatge (1835-1868).
 • Naixements, matrimonis i defuncions de la parròquia de Sant Pere del Masnou (1861-1870).
 • Buidatge dels padrons municipals d'habitants (1867-1924).
 • Buidatge dels llibres de contribució territorial i de matrícula de mariners.

A l'apartat DADES OBERTES hi trobareu tots els inventaris de l’Arxiu en format obert CSV i enllaços als webs de visualitzacions de dades de l'Arxiu (a Instamaps i Public Tableau).

També s'han actualitzat els inventaris de fons a l'apartat QUE S'HI POT TROBAR, afegint-t'hi diversos inventaris de fons personals i de la col·lecció de nàutica de l'Arxiu.