Entre els documents de l'Arxiu Municipal de Castellbisbal... La Causa General de 1940