Arxiu Municipal d'Avinyó

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Avinyó és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Avinyó. L´Arxiu Municipal de Avinyó forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament d'Avinyó

Plaça Major, 11

08279 Avinyó

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Consultes i informació: 938 387 000  o avinyo@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Avinyó conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Avinyó

          Fons de l'Administració Local                                                                          

101   Ajuntament de Avinyó                                                                      

          Fons públics no municipals                                                                                        

201   Jutjat de Pau de Avinyó (1867-1972), (9 m..)

          Fons privats                                                                                                                   

303    Família Guardiola (1701-1812), (1 m.)