FONS FAMÍLIA GUARDIOLA

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08012.303.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Fons Família Guardiola

1.4.1. Data inici

Segle XVIII

1.4.2. Data final

Segle XX

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

 8 unitats de descripció

 1 ml.

 Paper i 3 pertamins

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Família Guardiola

 

2.2. Història del productor

Família vinculada amb l’Ajuntament d’Avinyó. En Segimon Guardiola (s. XIX) fou secretari de l’Ajuntament d’Avinyó i jutge de Pau del municipi. 

2.3. Història arxivística

El fons es va trobar en enderrocar la casa situada al número 18 del carrer Sallent, del municipi d’Avinyó, en el mes de maig de 2010. La documentació es trobava en un bagul antic sota la teulada de la casa que la família havia venut. Les mides del bagul eren de 105x51x20 cm.  Entre els mesos de juny i agost es va fer una primera intervenció separant els diferents fons que havia en el bagul. Es neteja la documentació es classifica i se’n fa un primer inventari.

2.4. Dades d'ingrés

El fons es va trobar de forma casual en enderrocar la casa del número 18, en el carrer Sallent, i l’Ajuntament s’ha encarregat de recollir i tractar-la, ja que la família havia venut la casa i no coneixia l’existència del bagul.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons agrupa la documentació generada per la família Guardiola durant la seva carrera professional com en la seva vida familiar. Hi havia també documentació municipal i judicial. 

3.2. Avaluació, tria i eliminació

El fons és l’inicial. No s’han eliminat cap documents

3.3. Increments

Fons tancat

3.4. Sistema d'organització

Primera intervenció, classificació de la documentació i inventari somer del fons

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

L’accés al fons ve regulat per les lleis vigents i la normativa de l’arxiu, tenint en compte que no hi ha cap contracte de cessió signat amb els propietaris.

4.2. Condicions de reproducció

La reproducció del fons consultat seguirà la norma de l’arxiu municipal. Aquest reproducció només és podrà fer servir per ús personal (l’entrega d’una còpia no atorga cap autorització d’ús de l’obra que l’usuari haurà de tramitar amb els titulars dels drets corresponents en cas que sigui necessari).

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

 

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

A l’Arxiu municipal d’Avinyó, en la sèrie llibres d’Actes del Ple Municipal, hi ha documentació que testimonia la relació professional de la família amb el consistori.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 20/08/2010

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 05/04/2022

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.