Arxiu Municipal de Pont de Vilomara i Rocafort

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Pont de Vilomara i Roquefort és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Pont de Vilomara i Roquefort. L´Arxiu Municipal de Pont de Vilomara i Roquefort forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

Plaça de l’Ajuntament, 1

08254 Pont de Vilomara i Roquefort

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8 a 13:30 h.

Consultes i informació 938 318 811 i e-mail: pont@elpont.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Pont de Vilomara i Roquefort conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Pont de Vilomara i Roquefort

 

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Pont de Vilomara i Roquefort

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Pont de Vilomara i Roquefort (1850-2012), 10 m.

Fons privats

304        Cooperativa Popular Vilumarense (1934-1978), 0.5 m.