Arxiu Municipal de Sant Jaume de Frontanyà

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Jaume de Frontanyà és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Jaume de Frontanyà. L´Arxiu Municipal de Sant Jaume de Frontanyà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2013

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

              Ajuntament de Sant Jaume Frontanyà

              Casa Consistorial

  Horaris de consulta: dimecres de 9 a 14 h.

  Consultes i informació: 93 881 90 11 o st.jaume@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Jaume de Frontanyà conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Jaume de Frontanyà

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Jaume de Frontanyà (1871-2014), (1 m).

Fons privats

303        Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1945), (0,1 m).

304        Documentació particular (1920-1930), (0,1 m).

305        Documentació particular Ramon Camprubí Roma (1923-1943), (0,12 m).