Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Vallbona d’Anoia. L´Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2008.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Vallbona d’Anoia

Carrer Major, 110

Horaris de consulta: de dilluns a divendres d'11 a 13 h.

Consultes i informació: 937 918 002 i e-mail: vallbona@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Vallbona d’Anoia conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia:

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

101     Ajuntament de Vallbona d’Anoia                                                                            

            Fons públics no municipals                                                                                       

201     Jutjat de Pau de Vallbona d’Anoia, 0,6 m.                                                             

            Fons privats

303        Delegació local de FET y de las JONS, 1939-1967, 0.2 m.

              Auxilio Social, 1942-1958, 0,12 m.

304        Josep Masclans i Pascual, [finals s. XIX] - 1992, 0,5 m.

305        Jaume Farrés Sabaté i família (1911-1985), 0,36 m.