Col·lecció local de Folgueroles

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 Col·lecció Local

1.1. Codi de referència

08083.901.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció Local de Folgueroles

 

1.4.1. Data inici

1566/10/18

1.4.2. Data final

1678

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1 unitat de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

-

 

2.2. Història del productor

Agrupació de documents esparsos produïts per diversos productors en l’exercici de les seves activitats.

2.3. Història arxivística

La documentació que integra la Col·lecció Local ha estat guardada a l’arxiu municipal de Folgueroles.

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona el 1999. Posteriorment, un cop incorporat l’ajuntament el 2005 al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (Diputació de Barcelona), s’ha portat a terme la descripció de la col·lecció.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que la documentació ha anat ingressant en diferents fases a la seu de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció està formada pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat pels seus productors en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Per la tipologia documental, no es preveu.

3.3. Increments

No està definit.

3.4. Sistema d'organització

La col·lecció està organitzada segons el quadre de classificació  publicat pel Servei d’arxius al 1999 i desenvolupat  per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per la col·lecció transferida a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

La col·lecció està relacionada amb la documentació municipal ja que es tracta de documents produïts o generats per productors que tenen una vinculació amb el muncipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data creació: 2016/10/26

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2016/10/26

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.