Fons Casa Perpunter

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08198.304.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

FONS DE LA CASA PERPUNTER (família Perpunter i família Llança) DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR

1.4.1. Data inici

1327

1.4.2. Data final

1896

1.4.3. Comentari a data

Predomina 1640-1825

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1.66 m.

Paper i pergamí

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

La família Perpunter i els seus hereus Llança (els membres de la família Perpunter entre 1559 i mitjans del s. XVIII. Els hereus Llança a partir de llavors fins a finals del s. XIX)

2.2. Història del productor

Perpunter era la persona que feia perpunts o en venia, és a dir que feia peces de vestir encaixades i repuntajades amb que es cobria el cos. Malgrat aquesta definició, la familia Perpunter en el seu origen eren ferrers al terme de Santa Maria de Palautordera.

Jaume Perpunter és el membre de la família que s’estableix a Vilamajor al voltant de 1559, i que inicia la construcció de la casa familiar durant aquesta època. Durant el segle XVII i XVIII la família adquireix patrimoni a Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera.

Així mateix, els diferents membres de la família exerceixen els càrrecs de  Tauler de General i de la Bolla de Vilamajor, d’arrendadors de els carnisseries de Cardedeu i Vilamajor

2.3. Història arxivística

El fons neix a partir de la construcció de la casa Perpunter, entre el 1559 i el 1572 a  Vilanova de Vilamajor. El propietari, Jaume Perpunter, aportà d'una banda els documents dels seus avantpassats que li atorgaven drets, i a continuació, s’afegeixen els drets  de les propietats que adquireix la família  al terme de Vilamajor.

La primera actuació arxivística la realitza Miquel Perpunter que porta un dietari de totes les activitats jurídiques de la família. El seu fill Pere Miquel Perpunter ordena i classifica la documentació referent a la constitució i a l’administració del patrimoni familiar, assignant un número a cada document i anotant-lo al llibre mestre. Aquests llibre fou la base de l’administració del patrimoni fins a 1825 amb la mort de Bonaventura de Llança i Perpunter.

Durant el tercer quart del segle XVIII, Josep de Llança i Derrocada, relliga totes les escriptures numerades i forma llibres per famílies. Aquests llibres estan enquadernats amb les cobertes de pergamí. D’aquests llibres, s’han conservat integres ben pocs, ja que s’han anat fent malbé o s’han anat disgregant per les redistribucions que han patit el patrimoni de la família.

L’any 1825, amb la mort de Bonaventura de Llança i Perpunter es disgrega definitivament el fons, quedant únicament a casa el que està relacionat amb el patrimoni dels hereus masculins de la línia continuada per Josep de Llança i Ferrer del Puig.  A partir d’aquesta data, el fons es redueix considerablement.

No es fins a l’any 1984 que aquest fons la Sra. Vicenta Alemany i Ribes, propietària del fons, fa entrega a l’Ajuntament de la documentació. A l’any 2002, l’arxiver Sr. Joan Soler fa classificació i ordenació del fons seguint les normes ISAD(G), acabant el 25 d’octubre de 2002.

A l’any 2012 s’adapta la descripció feta pel Joan Soler al programa informàtic GIAM del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

2.4. Dades d'ingrés

Donació de la Sra. Vicenta Alemany i Ribes a l'any 1984.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

Una part molt significativa del fons, aproximadament el 80% està formada per les actes de constitució i administració del patrimoni. Als termes de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautordera, i la relació amb els masos del voltant.

Una altre important grup de documentació reflecteix els càrrecs de Tauler de General i de la Bolla de Vilamajor, d’arrendadors de els carnisseries de Cardedeu i Vilamajor que els membres de la família havien desenvolupat.

També hi ha llibres impresos de la biblioteca particular dels propietaris de la casa, especialment significatiu és Notícies històriques de Vilamajor , una història mecanoscrita del poble de Sant Antoni de Vilamajor realitzada pel Sr. Tomàs Balvey, propietari de la farmàcia Balvey de Cardedeu que donarà lloc a l’actual Museu Balvey de Cardedeu.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat per tractar-se de documentació història.

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat d'increments ja que es tracta d’un fons tancat. Els documents que es disgregaren del fons han passat a formar part d'altres fons.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  elaborat al 2002.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Inventari del fons de la Casa Perpunter de Sant Antoni de Vilamajor, 1327-1896, realizat per Joan Soler, 27 d'octubre de 2002.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2012/02/22

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2014/06/04

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.