Arxiu Municipal de Sant Antoni de Vilamajor

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Antoni de Vilamajor  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Antoni de Vilamajor. L´Arxiu Municipal de Sant Antoni de Vilamajor forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·       Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dimecres i divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació 93 845 24 00  o  ajuntament@savilamajor.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Antoni de Vilamajor conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Antoni de Vilamajor:

Fons de l'Administració Local                                                                                    

101        Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

 

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau Sant Antoni de Vilamajor

 

Fons privats

301        Cambra agrària, (1952-1976), (0,20 m.)

304        Casa Perpunter

305        Societat “El Fomento”, (1916-1925), 0.10 m.)

306        Comunitat de Regants, (1915-1957), (0.30 m.)

307        Mutualitat Joan Casas, (1936-1936), (0.20 m.)

308        Entitat urbanística “Can Miret”, (1982-1987), (0.20 m.)

309        Entitat urbanística “Sant Julià”, (1982-1983), (0.10 m.)

 310       Associació de Propietaris “Les Pungoles”