Associació de Propietaris “Les Pungoles”

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08198.310.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Associació de Propietaris “Les Pungoles”

1.4.1. Data inici

1973

1.4.2. Data final

2006

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1,2  m.

47  unitats de descripció

Paper i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Associació de Propietaris “Les Pungoles”

2.2. Història del productor

L’Associació de Propietaris de “Les Pungoles” es funda a l’any 1973 amb la finalitat de ser la portaveu i l’enllaç dels propietaris de la urbanització “Les Pungoles” entre ells mateixos, amb els organismes i autoritats oficials i amb l’Entitat urbanística de Conservació de “Les Pungoles”.

Així mateix, l’Associació organitza actes culturals, competicions esportives, festes i d’altres activitats anàlogues entre els socis. També conserva els espais comuns dels socis i té cura de destinar-los a l’ús que els socis hagin determinat.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons s’instal·là a l’Arxiu Municipal en el moment del seu ingrés.

El tractament arxivístic del fons es realitza durant el mes de setembre de 2017 dins del marc del Programa de Manteniment de   la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, del qual l’ajuntament està adherit des del 23 de juliol de 2004.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades sobre l’ingrés de la documentació dels fons

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’Associació de propietaris en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons té les següents seccions: òrgans de govern, administració, regim comptable i patrimonial i activitats de l’Associació.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat de nous increments de documentació

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb el documentació de la secció d’urbanisme i de cultura del fons municipal

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2017/09/14

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2017/09/14

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.