Arxiu Municipal de Callús

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Callús és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Callús. L´Arxiu Municipal de Callús forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·       Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament de Callús

Plaça Major, 1

08262 Callús

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14h 

Consultes i informació: 936 930 000 o ajuntament@callus.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Callús conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Callús

          Fons de l'Administració Local                                                                          

101   Ajuntament de Callús  

         Fons públics no municipals                                                                                                  

201   Jutjat de Pau de Callús (1912-2004), (3,50 m.)

          Fons privats                                                                                                                   

303   Delegación Local de FET y de las JONS (1970-1975), (0,12 m.)

304   Sindicat de Callús (1931-1994), (0,12 m.)