Fons Ramon Morera

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08038.302.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Fons Ramon Morera

1.4.1. Data inici

1908

1.4.2. Data final

2001

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

30 unitats d’instal·lació

3,3 m.

Paper i fotografies

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ramon Morera

2.2. Història del productor

Ramon Morera va ser un ciutadà rellevant del municipi de Callús entre les dècades de 1920 i 1950, per la seua participació en política i per l’activitat econòmica, com a propietari d’una  de les fusteries del municipi.

2.3. Història arxivística

La documentació havia arribat a les instal·lacions de l’arxiu a través de l’antic membre de la corporació de Callús, Ramon Fons Vilardell, la persona que va recollir i va fer una primera tria de la documentació.

Entre desembre de 2021 i gener de 2022, el fons va ser tractat per l’arxiver extern, Lluís Freixenet, amb la supervisió de Marc Garriga, arxiver itinerant responsable de l’arxiu.

2.4. Dades d'ingrés

El fons va ser ingressat a l'arxiu en data novembre de 2021.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons recull la documentació de la persona de Ramón Morera, empresari i polític local, principalment de l'empresa de fusteria de Callús.

El fons també conté altra documentació familiar, de la qual destaca especialment documents de l’educació dels fills.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Conservació permanent

3.3. Increments

No es preveuen increments del fons

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat en un quadre de classificació propi

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/10/20

Autoria: Marc Garriga Santapau

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2022/10/20

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.

Reglament del Servei d'Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 7 d'abril de 2011.