Arxiu Municipal de Castellbell i el Vilar

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Castellbell i el Vilar és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Castellbell i el Vilar.

L'Arxiu Municipal de Castellbell i el Vilar forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2012.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament de Castellbell i el Vilar. C/ Joaquim Borràs, 40 (08296) Castellbell i el Vilar

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 8282122  o castellnou@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Castellbell i el Vilar conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Castellbell i el Vilar:

 

Fons de l'Administració Local

101 Ajuntament de Castellbell i el Vilar

 

Fons públics no municipals

201 Jutjat de Pau de Castellbell i el Vilar (1940-2013), 2.29 m.

 

Fons privats

303 Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1953), 0,1 m.

304 Fons Futbol Club Balcells (1954-1960), 0,05 m.

305 Fons Casino Bauma (1916-1969), 0,45 m.