Arxiu Municipal de Castellcir

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Castellcir  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Castellcir. L´Arxiu Municipal de Castellcir forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·       Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Consultes i informació:  938 668 151 o  castellcir@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Castellcir conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Castellcir


          Fons de l'Administració Local                                                                          

101   Ajuntament de Castellcir                                                                     

          Fons públics no municipals                                                                                         

201   Jutjat de Pau de Castellcir                                                                   

          Fons privats

304   Entitat urbanística Guiteras-Torredes, (2005-2009), (0.23 m.)   

          Col·leccions                                                                                                                    

912   Hemeroteca